Onze missie

De missie van het USC is in 2011 als volgt vastgesteld:

Het USC richt zich op het optimaliseren van het sportklimaat, de sportbeoefening en de sportfaciliteiten in het kader van het Hoger Onderwijs in Amsterdam.

Het USC voert deze missie zodanig uit dat sport bijdraagt aan, c.q. een toegevoegde waarde heeft voor, het primaire proces binnen de instellingen van Hoger Onderwijs in Amsterdam.

Dat betekent dat:

Om zijn missie te vervullen voert het USC de volgende taken uit: