Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden of voldoet iets niet aan de verwachtingen, mail dit dan naar usc@usc.uva.nl. Vermeld in je mail in elk geval:

en indien van toepassing:

Je ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van ontvangst. Na deze bevestiging wordt de klacht in behandeling genomen. Het USC streeft ernaar je binnen 4 weken na ontvangst van je klacht te informeren over de afhandeling. Mocht deze binnen die termijn nog niet zijn afgehandeld dan zul je worden geïnformeerd over de verder te ondernemen stappen.

Delen