Aanvullende algemene voorwaarden

Op het USC zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak van toepassing. In aanvulling hierop gelden nog de volgende bepalingen:

Delen